Loading Map....

Дата/час
25/05/2017
19:00 - 20:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Пролетен базар на книгата 2017: Представяне на книгата на Константин Петканов „Бележник на писателя”

„Бележник на писателя” обхваща последните петнадесет години от неговия живот (Пет-
канов умира през февруари 1952 г.). Книгата е свидетелство за прекъснатия от идеоло-
гическите насилия творчески устрем на автора именно през неговите най-силни години.
Така този публикуван за първи път документ ни представя неосъществените писателски
замисли, широтата и богатството на творческите му планове, дава ни в синтез твор-
ческото верую на Константин Петканов.

 
„В този бележник не съм отбелязвал и няма да бъдат отбелязани хронологически случки
и събития, а само мигове от моята мисъл, събудена от ударите на сърцето ми.” – Кон-
стантин Петканов

 
Представя: изд. „Прозорец” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК