Map Unavailable

Дата/час
14/03/2019
19:00 - 21:00

Място
Български културен институт в Лондон
188 Queen's Gate
Лондон

Категория


Това, което остава: Как важни теми се превръщат в литература

Български културен институт Bci London, ICU – publishing, translation, scouting и ИК Жанет 45 Ви канят на специална вечер, която ще премине под надслов „Това, което остава: Как важни житейски теми се превръщат в литература“. Разговор през призмата на три български книги с предстоящи издания на английски: „Невидими“ от Наталия Делева (изд. „Жанет 45“), „Втора кожа“ от Катерина Стойкова (изд. „ICU“) и антологията „Бащите не си отиват“ (изд. „ICU“, ред. Невена Дишлиева).

🗣️ На български и английски (English text – below ⬇)

Наталия Делева е български писател. „Невидими“ (Жанет 45, 2017) е дебютният ѝ роман, публикуван и на немски език през 2018 г. (eta Verlag). Героите в книгата са хора в периферията на обществото, които често остават невидими поради натрупани стереотипи или страх от различния. Романът разказва историята на млада жена, отраснала в дом за изоставени деца, която се опитва да превъзмогне травмите от детството си. Книгата получава номинация за Роман на годината от Литературните награди на Фонд 13 века България (2018), съпътстваща награда в категория Проза на литературните награди за дебют „Южна пролет“ (2018) и наградата в категория Дебют на литературните награди „Перото“ (2018). През същата година за същата наградата, но в категория Поезия, сред номинираните е и Катерина Стойкова.

Катерина Стойкова е награждаван поет, писател, преводач, радиоводещ, актриса и издател. Родена е в България, на 24-годишна възраст заминава да живее в САЩ. Катерина мисли и пише и на двата езика – български и английски – и превежда между тях. Нейни стихове и разкази са публикувани в САЩ и Европа. „Втора кожа“ описва детството на момиче, израснало с баща насилник и алкохолик. Лаконична книга, побрала в себе си огромния свят на насилието – домашното насилие, което предизвиква страх, ужас и чувство за вина у едно дете, принуждавано да обича своя насилник и да живее с него. Книга, която ни напомня, че никой при никакви обстоятелства няма право да тормози другия и да го заставя да мълчи. Издател на „Втора кожа“ е ICU, чийто собственик е Невена Дишлиева.

⭐ Невена Дишлиева е преводач на художествена литература и издател. Антологиите „Куфарът на брат ми“ и „Бащите не си отиват“, както и стихосбирката на Катерина Стойкова „Втора кожа“, са акцентите в каталога на нейното издателство ICU. „Бащите не си отиват“ (2017) събира разказите на 24 български автори и посветена на загубата на бащата. Тези страници са посветени на живота, смъртта и загубата и предлагат много повече от литература, основана на личните спомени – те рисуват убедителен портрет на живота през ХХ век, от Втората световна война, през социалистическите години до наши дни. Сред авторите са Мария Касимова-Моасе, Биляна Курташева, Димитър Коцев-Шошо, Камен Алипиев-Кедъра, Ина Иванова, Надежда Радулова… и Манол Пейков.

Manol Peykov е издател, преводач (е.е. къмингс, Дилън Томас, Самюъл Колридж), родèн лидер. Харизматична, ренесансова личност, той е яростен поддръжник на различни обществени каузи. Автор е на „Без него“, един от разказите в антологията „Бащите не си отиват“. Управляваното от него издателство „Жанет 45“ е българският издател на романа „Невидими“ от Наталия Делева. Преди 25 години „Жанет 45“ основава най-престижната награда за поезия в страната на името на Иван Николов. През 2015 г. неин лауреат е Катерина Стойкова.

📖 📖 📖 📖 📖 📖

WHAT REMAINS
Turning life experience into literature

A conversation from the perspective of three Bulgarian books with forthcoming English translations: Overlooked by Nataliya Deleva, Second Skin by Katerina Stoykova and the anthology Our Fathers Are Never Really Gone (ed. Nevena Dishlieva).

Nataliya Deleva is a Bulgarian-born writer who lives in London, UK. Overlooked (Janet 45 Publishing, 2017) is her debut novel, which was recently translated and published in Germany by eta Verlag (2018). The book is about people, invisible to the society they live in due to stereotypes and fear of those who might be different to us. It tells the story of a young woman, who has grown up in an orphanage and who is trying to overcome the traumas from her childhood.

Overlooked was shortlisted for Novel of the Year at the Bulgarian National Literature Competition 13 Veka Bulgaria (2018), it won second prize for Debut novel at the National Literature Competition Juzhna prolet (2018) and won the Peroto Annual Literary Award in the Debut Category (2018). Also in 2018, Katerina Stoykova was among the nominees in the Poetry Category of the same prize.

Katerina Stoykova is Bulgarian-born award-winning poet, writer, translator, radio host, actress, and publisher, who moved to the USA at the age of 24. Katerina writes in both English and Bulgarian, and translates between the two languages. Her poems and stories have appeared in numerous literary publications throughout the United States and in Europe. Katerina’s latest poetry collection Second Skin is a powerful description of the childhood of a girl living with an abusive and alcoholic father. This concise, laconic poetry collection contains an enormous world of violence—the domestic violence that evokes the fear, horror, and guilt of a child forced to love her aggressor and to live with him. Second Skin appeared to remind us that no one, under any circumstances, has the right to terrorize others or force them to keep silent.

Nevena Dishlieva is a literary translator and a publisher. The edited anthologies My Brother’s Suitcase and Our Fathers Are Never Really Gone, as well as the poetry collection Second Skin, are the highlights of her publishing house’s catalogue. Our Fathers Are Never Really Gone (2017) collates 24 short stories, dedicated to the Father figure. This is a powerful polyphonic narrative about life, death, and loss. These pages offer far more than mere fiction based on personal memories—the stories build a diverse yet convincing portrait of life during the 20 century, from the years of WWII, throughout the Cold War era, to present-day. Among the authors are Maria Kassimova-Moisset, Biliana Kourtasheva, Dimitar Kotzev-Shosho, Nadezhda Radulova, Kamen Alipiev-Kedura… and Manol Peykov.

Manol Peykov is a publisher, translator (e.e.cummings, Dylan Thomas, Samuel Coleridge), natural-born leader. His charismatic, renaissance type of personality makes him a passionate fighter for social justice. He is the author of Without Him, one of the short stories included in the anthology Our Fathers Are Never Really Gone. His publishing house Janet 45 is the publisher of Nataliya Deleva’s novel Overlooked. Twenty-five years ago, Janet 45 established the most prestigious poetry prize in Bulgariary, which in 2015 was awarded to Katerina Stoykova.