Map Unavailable

Дата/час
18/01/2022
10:00 - 11:30

Място
online
Zoom
Zoom

Категория


Видео презентация „Атанас Славов и фантастичното“

Видео презентация „Атанас Славов и фантастичното“ по повод отбелязването на Атанас-Славов ден в НБУ

Университетският архив и Библиотеката на Нов български университет представят аудио-визуална презентация „Атанас Славов и фантастичното“ във фейсбук страница Център за книгата.

В презентацията ще бъдат показани книги от библиотечните колекции на НБУ, свързани с живота и творчеството на Атанас Славов, и отношението му към света на фантастичното и митологичното, образци на българската и световна фантастика и митология, редки и ценни издания по въпросите на гръцката митология, християнството в теологичната и фолклорната традиция, източните религии, теософията, езотериката и т.н.

Ще бъдат представени и работни материали от архива на Славов – дарени от него на Нов български университет и свързани с научно-фантастичната му повест „По голямата спирала“, която е отличена с награда на Дружеството на българските писатели научно-фантасти през 1965 г., с чернови на негови разкази и на обзорни статии за развитието на фантастиката в България, с рецензии и отзиви за научно-фантастичните му текстове.