Дата/час Събитие
20/10/2021 - 30/10/2021
10:00 - 18:30
Капка Кънева – книжен дизайнер на октомври в Столична библиотека
Столична библиотека, Галерия „София“, София
27/10/2021
16:30 - 18:00
Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Бели облаци“
Книжарницата на корпус 1, НБУ, София
27/10/2021
18:30 - 20:30
Представяне на романа в стихове МОРЗ от Таня Николова
Столична библиотека, София България
27/10/2021
18:30 - 20:00
Представяне на романа в стихове МОРЗ от Таня Николова
Столична библиотека, Галерия „София“, София