Loading Map....

Дата/час
19/04/2017
Цял ден

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Българско-полски научен форум  „Християнското светоусещане  в полската и в българската поезия“

Организатори: Факултет по славянски филологии на Софийския университет, Редакция на „Кирило-Методиеви страници“ на Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин и Полски институт в София

I. конферентна част:  9.00-12.40 ч.

С участието на учени от Полша:

д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин): „Безбогообразната поезия и християнското светоусещане”;
проф.д-р Йоланта Шарлей (Университет в Белско-Бяла): „Молитвата на евреите и християни “Шема Израил” – прилики и разлики в тълкуването“

и български учени: 

проф. дфн Калина Бахнева (Софийски университет): „Християнизираната античност – творчеството на Циприан Камил Норвид“;
проф. дфн Панайот Карагьозов (Софийски университет): „Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски“;
доц. д-р Калин Михайлов (Софийски университет): „Творчеството на о. Ян Твардовски като модел за християнска лирика”,
Васил Василев (Институт по литература към БАН): „Самотата и удивлението пред тайните на битието при Дора Габе и Ян Каспрович”.

II. Кръгла маса за антологичния принцип в подхода към християнската лирика. Модератор: Калин Михайлов: 14-15.30 ч.

Участници с кратки експозета: Тони Николов (философ, главен редактор на портала kultura.bg), Юлиан Жилиев (литературен критик), Калин Михайлов (Софийски университет). Дискутанти: Пламен Сивов (поет и публицист, Фондация „Покров Богородичен”), д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин).

III. Музикални изпъления на вокално-инструменталната група “Точка БГ”:

16.00 ч.-17.00 ч.