Map Unavailable

Дата/час
07/07/2020
15:00 - 17:00

Място
Зона 21
ул. "Христо Белчев" 3
София

Категория


Българското наказателно право и ЛГБ хората

Младежка ЛГБТИ организация Действие има удоволствието да Ви покани на представяне на цялостен анализ и препоръки за изменение на наказателното законодателство в Р. България „БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЛГБ ХОРАТА“. На събитието ще можете да получите екземпляр от книгата.

ПРОГРАМА
15:00 – 15:10 – Регистрация
15:15 – 16:00 – Презентация
16:00 – 16:30 – Въпроси и отговори
16:30 – 17:00 – Коктейл

„БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЛГБ ХОРАТА“ е цялостен анализ на наказателноправната уредба в Република България. Книгата е разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Младежка ЛГБТ организация Действие.

Книгата се състои от три части: „Методика за оценка на антидискриминационни политики“, „Анализ на наказателноправната уредба в РБ“ и „Стратегия за законодателни промени“. Анализът на наказателноправната уредба адресира много различни аспекти на дискриминацията спрямо ЛГБ хората в наказателноправната уредба. Тя може да засяга ЛГБ хората както в ролята им на жертви, така и в ролите им на заподозрени или уличени в престъпление лица, на изтърпяващи присъда или дори на съвсем странични лица – свидетели или близки на някоя от другите категории лица, които задължително или по своя воля могат да участват в наказателното производство или имат съприкосновение със системата за изтърпяване на наказанията.

По време на проекта беше разработена и онлайн платформа за стартиране на петиции, която да служи на организацията и партньорски организации за подпомагане на процеса на участието им във формулиране на анти-дискриминационните политики в страната. Петицията стартирана в резултат на книгата „БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЛГБ ХОРАТА“ можете да подпишете тук – https://bit.ly/38iSvNt