Map Unavailable

Дата/час
31/03/2021
16:30 - 17:30

Място
online
Zoom
Zoom

Категория


Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Хомо Фабер“ от Макс Фриш

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ отправят покана за виртуална среща на Читателския клуб на тема „Разговор за „Хомо Фабер“ от Макс Фриш“.

Дискутанти са проф. Пламен Дойнов д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Морис Фадел.

„Хомо Фабер“ (1957) е култов и неостаряващ роман на Макс Фриш. Основна тема в него е митът за „модерния човек“. Инженер Валтер Фабер е технократ, homo faber /произвеждащ човек/, който се стреми да подчини живота и съзнанието си на принципите на електронноизчислителната машина, която „превъзхожда всеки човешки мозък, понеже не преживява нищо, не познава нито страха, нито надеждата, които да й попречат…“. Но ето че „електронното съзнание“ на Валтер Фабер не съумява „да изчисли“ неговото бъдеще, защото вложените в машината на разума му данни са погрешни… Срещайки случайно дъщеря си Сабет, той бавно и мъчително започва своето „пътуване към себе си“, „завръщане“ към изгубения рай на човешката общност, на благодатната спойка с природата и себеподобните… Колкото и да се утешава с теорията на вероятностите, той неволно унищожава един млад живот, все пак завещавайки на читателя стремежа си към човечност…

Заповядайте в ZOOM

Meeting ID 831 2416 8056; Passcode 254407

Изданието се продава с 10% отстъпка в книжарниците на Нов български университет до 31. март 2021 г.