Loading Map....

Дата/час
26/09/2013 - 27/09/2013
Цял ден

Място
Библиотечно-информационен център на ТУ
бул. Климент Охридски №8, блок 2
София

Категория


Българският информационен консорциум организира I-ва Международна конференция „Библиосвят: Технологии, ресурси, практики“, която ще се проведе в гр. София, на 26 и 27 септември 2013 г. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет. Сайтът за книги и четене „Аз чета“ е официален медиен партнъор на събитието.

На двудневната конференция ще бъдат разгледани различни аспекти на библиотечното коопериране и комуникация, влиянието на Европейските инициативи, новите технологични решения при библиотечните ресурси и услуги, както и ще бъдат споделени успешни библиотечни практики. Конференцията поставя за разглеждане определени теми за първи път пред библиотечната общност.

Конференцията е с работни езици български и английски, като времето за представяне на всеки доклад е ограничено до 25 минути. Всички доклади ще бъдат публикувани в „Годишник на Български информационен консорциум“, който ще се публикува електронно в края на 2013 г. (ISSN 1312-4773).

Събитието ще се проведе в Конферентната зала на Библиотечно-информационния център на Техническия университет в гр. София (Учебен блок 2) на бул. „Климент Охридски“ №8.

Допълнителна информация – на сайта на БИК.

Вижте пълната програма за конференцията: