Loading Map....

Дата/час
18/04/2023
18:30 - 21:30

Място
Гьоте институт
ул. Будапеща №1
София

Категория


Фройд – п(р)очетен на сцената: премиера на книгата на д-р Давид Иерохам
Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм и Българско общество по психоанализа и групова анализа ви канят на дискусия и сценично приятелско представяне на книгата на д-р Давид Иерохам:
„З И Г М У Н Д  Ф Р О Й Д:
с ц е н и ч н о  и  п р е ж и в е л и щ н о“
Защо да четем Фройд, пита ни д-р Иерохам в пролога към тези текстове, събрали над 15 години негова работа?
А какво значи да сравним четенето на Фройд с търсене на среща с един „герой“, какво значи да го сравним с драма(тичен) процес – тоест в крайна сметка с терапията на психичните състояния?
И как истински да по/четем Фройд, чрез което всъщност го по/читаме? Защо ключовата дума тук отново е „среща“? Защо за всяка почит и за всеки прочит, не само на и към Фройд, е нужно отправяне на предизвикателство към собственото ни въображение?
Събитието, на което ви каним, следва книгата в своя основен импулс: да търси среща с Фройд през текстовете на д-р Давид Иерохам, един от най-уважаваните български психотерапевти. Вечерта ще ни въведе в оригиналната идея на книгата за сценичност и преживелищност у един възлов за културата и манталитетите ни мислител, като използва именно сценичността и преживелищността на предвиденото да се случи.
С участието на автора. В разговора ще се включат виенският психоаналитик д-р Карл Голинг и д-р Алберто Хан – психоаналитик от Лондон. Различни гледни точки ще ни предложат социологът Нина Николова, редатор на поредицата текстове на Зигмунд Фройд в наши издания и преводач на някои от тях, както и философът Петър Горанов, небезпристрастен към мисленето на/за Фройд и участник в дългогодишната поредица от нестандартни представяния на нашите издания на Фройд в „еднократни“ любителски спектакли. В дискусията ще се включи и психотерапевтът Цветелина Йосифова. Целим да потвърдим едно от вдъхновенията на книгата: че размиването на границите между различните дисциплинарни области на безкрайното хуманитарно поле освобождава въображението и ражда нови идеи. Модератор на дискусията ще бъде Антоанета Колева.
* * *
Съорганизаторите от Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм благодарят на @Национален фонд „Култура“, с чиято финансова подкрепа в рамките на програма „Едногодишен грант“ се осъществява дейността им през настоящата година, както и тази публикация и събитие