Map Unavailable

Дата/час
10/09/2021 - 15/09/2021
17:00 - 18:30

Място
Художествена галерия – Балчик
Център 1
Балчик

Категория


Изложба „Другата книга“ в Балчик
Художествена галерия – Балчик
Откриване
ИЗЛОЖБА „ДРУГАТА КНИГА“
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ, КОНЦЕПТУАЛНИ, АРТ КНИГИ
Национална художествена академия
Катедра „Илюстрация, книга, печатна графика“
Ръководител: доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. Николай Цачев
Участници: Михаела Ангелова, Георги Василев, Маринела Галева, Люба Дашинова, Дора Иванова, Александра Младенова, Десислава Найденова, Невена Ненова, Виктория Николова, Симона Петрова, София Попйорданова, Божена Серафимова, Поликсена Стаматова, Снежина Стоева
– студенти в магистърска програма „Илюстрация“
Изложбата представя книги, които са самостойни произведения на изкуството и притежават пълна художествена автономност. В тях кодексовата книжна структура се трансформира в книжна пластика с иновативни проявления. Тези книги не подлежат на масово тиражиране, а са замислени като елитарен
художествен продукт, съществуващ в лимитирани серии, в които всеки екземпляр има статута на оригинал.
През 2019 г. изложбата „Другата книга“ бе показана с голям успех в Български културен институт в Братислава, Словакия.