Loading Map....

Дата/час
19/11/2021
10:00 - 18:00

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Национална научна конференция „Диктатура и литература: Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)“

Национална научна конференция „Диктатура и литература: Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)“ се провежда в книжарницата на корпус I в Нов български университет, организирана от департамент „Нова българистика“.

ПРОГРАМА

ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕЛИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1948–1958

10:00 – проф. д.н. Пламен Дойнов (НБУ): Десетилетието на социалистическия реализъм в литературата на НРБ: демонстрации и укривания
10:15 – доц. д-р Морис Фадел (НБУ): От модернизъм към традиционализъм
10:30 – доц. д-р Бойко Пенчев (Софийски университет): История и класово съзнание. Българският роман в първата половина на 50-те години
10:45 – доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ): Митко Палаузов на остров Тамбукту: Популярната литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков
11:00 – д-р Биляна Курташева (НБУ): Отмирането на есето във времената на диктатурата
11:15 – проф. д.н. Виолета Дечева (НБУ): Директорите като драматурзи. Драматурзите като директори. Новите институции, принципи и агенти, или как се променя репертоарът на Народния театър през 1944–1956?
11:30 – 12:00 – Дискусия и кафе-пауза

КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ВОЖДОВЕ – ВЪТРЕ И ВЪН ОТ ПАНТЕОНА

12:00 – проф. Михаил Неделчев (НБУ): Употребите (а и неупотребите) на „сакрализираните“ по тоталитарному имена на вождовете в литературното поле (тържествено-фанфарните, ласкаво-заплашителните и стряскащи явявания на Сталин, Тито, Димитров и не присъединения Червенков)
12:15 – проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ) – Възходът на патерналистичната идея в лириката от епохата Димитров–Червенков
12:30 – доц. д-р Огняна Георгиева–Тенева (НБУ): Лирическият мотив за вожда като победител над смъртта
12:45 – доц. д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет): „Последен караул“ или как Димитров не умира (За една посмъртна антология от 1949 година)
13:00 – гл. ас. д-р Методи Методиев (НБУ): Един диктатор в капана на човекознанието: Вълко Червенков между политологичното същество, историческото измерение и присъствието в литературната история
13:15 – 13:30 – Дискусия

13:30 – 14:00 – Обедна пауза

КАЗУСИ И ИМЕНА: ПРИСЪСТВИЯ И ОТСЪСТВИЯ

14:00 – Борислав Скочев: Писатели в концлагерите
14:15 – проф. д.н. Момчил Методиев (НБУ): Държавна сигурност и писателите (краят на 40-те – краят на 50 -те години на ХХ век): общи бележки и тенденции
14:30 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Комунизъм и дуализъм по български: видове смърт в соцреалистическата проза
14:45 – доц. д-р Елка Трайкова (Институт за литература при БАН): Лирика извън канона на социалистическия реализъм. Наказателните акции на „Литературен фронт“ (1952–1954)
15:00 – Юлиан Жилиев: Как студентите овладя(ва)ха социалистическия реализъм. (Атанас Илиев, „Естетика“, ДИ „Наука и изкуство“, 1955)
15:15 – проф. д.н. Антоанета Алипиева (Пловдивски университет): Богомил Райнов и властта. Покровителства и конфликти
15:30 – 16:00 – Дискусия и кафе-пауза
16:00 – доц. д-р Мария Огойска (НБУ): Какво е литературно наследство и как се побира то в социалистическия реализъм на 50-те (според „Страници от историята на българската литература“ на Г. Цанев)
16:15 – д-р Илвие Конедарева (НБУ): Мъртвият син в разказите на Ангел Каралийчев „Гробът го вика“ и „Соколова нива“
16:30 – доц. д-р Наталия Христова (НБУ): Объркващото „размразяване“: казусът „Около галерията“ от 1954 г.
16:45 – доц. д-р Живко Лефтеров (НБУ): Десталинизацията, новата антирелигиозна политика на комунистическите партии и първата вълна на преводна съветска литература с атеистично съдържание в България

17:00 – 18:00 – Заключителна дискусия