Loading Map....

Дата/час
11/03/2015
18:00 - 20:00

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне и разговор върху "Битие и отсъствие. Достоевски и опитът за смъртта"

С участието на: Миглена Николчина, Калин Янакиев, Тони Николов

Аз бях в последния миг – книгата „Битие и отсъствие. Достоевски и опитът за смъртта” (2014) е размишление върху този извест?н и узнат последен миг, анализ на граничната ситуация, свързана с преживяването на смъртта, и по-точно – на опита в това отношение на Фьодор Достоевски. Това е опит, продиктуван от произнесената смъртна присъда и отразяващ субективната увереност за неизбежността на смъртта. Стремежът на мисълта да разбере е свързан с придвижването по онези точки, посоки, предмети, които ужасеното съзнание е оставило като своя диря, които то е фиксирало в тяхното съдържание и във формата, в която ги е дало. Става въпрос за конституирането на опита, когато човекът е поставен в самата стихия на отминаващото време; за структурата и формите, в които той е даден, и за доминантите, които изграждат неговата цялост. Това е текст за границата, в която смъртта продължава да бъде тайна, за усилието на надеждата и за безнадеждността. Рефлексията се стреми да направи свидетелството на този смъртен опит отново налично със средствата на философията, още повече, че той е уловен през безпрецедентната чувствителност на Достоевски.

Стоян Асенов