Map Unavailable

Дата/час
22/04/2021
11:00 - 12:00

Място
online
Zoom
Zoom

Категория


Представяне на „Археология на властта“ със съставител Богдан Атанасов

Център за книгата и департамент „Археология“ отправят покана за участие в представянето на сборника „Археология на властта“ със съставител Богдан Атанасов в Zoom.

Модератор на събитието е гл. ас. д-р Боян Думанов, а дискутанти са гл. ас. д-р Богдан Атанасов, доц. д-р Илиян Боянов,  гл. ас. Живко Узунов, гл. ас. д-р Петранка Неделчева и Ирена Димитрова.

Настоящият сборник има пъстра направа и се състои от текстове, разглеждащи властта през призмата на философията, социологията, политическите науки, медиите, теорията на информацията, литературознанието, историята и археологията. По темата е натрупана толкова много научна литература, че възниква въпросът дали изобщо може да се каже нещо ново.

Амбивалентното, особеното отношение към властта в България е една от причините текстовете в сборника да бъдат интересни и оригинални. У нас към властта се подхожда, от една страна, с недоверие и отчуждение, коренящи се в бюрократичния характер на империите, белязали историята ни. Същевременно е налице и рефлексът за търсене на силната власт, която, спускайки се подобно на deus ex machine, да реши големите и малките ни проблеми.

Събитието ще се проведе в Zoom, Meeting ID: 814 9911 7461, Passcode: 960611

Ще откриете сборника в Електронния каталог на изданията на НБУ.