Loading Map....

Дата/час
11/12/2015
18:00 - 19:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Представяне на „Балканският човек” в три тома от Йордан Велчев

Представяне на „Балканският човек” в три тома от Йордан Велчев

„Балканският човек” е подробна, в контекста Изток – Запад, история на Балканския свят от праисторията, през Античността, Средновековието и епохата на възникване и развитие на националните държави, до съвременната епоха от края на ХХ век.

Балканският човек е общият свят, за който говорех. Някога хората наистина са живеели в общ свят, в разбирането и отграничаването от „другия”, но по този начин и в приемането му. Книгата ми разказва за всичко това като една приказка: „Имало едно време…”. В посланието, че човешкият живот така трябва да бъде възприеман – в своето единство на Изток и Запад. Още Хегел го е казал – „Изтокът и Западът са присъщи на всяко нещо”. Не можеш да отнемеш едното или другото, това означава разкъсване на „нещото”. И то престава
да съществува.”

Йордан Велчев
Представя издателствo „Жанет 45”

Сцена, ет. 3