Loading Map....

Дата/час
04/07/2023
13:00 - 16:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на две монографии в един ден

Представяне на „Съвременният контрол в ерата на дигитализация“ от Пламен Илиев

Център за книгата и департамент „Икономика“ представят монографията „Съвременният контрол в ерата на дигитализация“ с автор Пламен Илиев  от 13.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с модератор доц. д-р Станислава Георгиева.

Научното изследване е посветено на развитието на дигиталните революции, последната от които, Индустрия 4.0, е в основата на развитието и внедряването през последните няколко години на нови технологии, израз на повсеместните вече цифровизация, дигитализация и дигитални трансформации и отражението им за счетоводството и контрола. Така всъщност Индустрия 4.0 реално е дигитална революция с прилагане на интернет технологии за автоматизация на производството, интернет на нещата, облачни технологии, блокчейн, база големи данни, изкуствен интелект и кибер-сигурност за информация и технологии, за да защитават системите, мрежите и данните от кибератаки и т.н.

Вследствие развитието на новите технологии, дигитализацията и дигиталната трансформация в бизнеса и конкретно дигитализацията в счетоводството и контрола е наложителна като част от него. Невъзможно е счетоводството и контрола да изостават от тези промени, при внедряването и използването на нови технологии.

Представяне на „Конструктивният дизайн на данъците в икономическата традиция“ от Емил Калчев

Център за книгата и департамент „Икономика“ представят монографията „Конструктивният дизайн на данъците в икономическата традиция“ с автор Емил Калчев от 14.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с модератор доц. д-р Ренета Димитрова

Монографията е с теоретична насоченост и цели да извлече от поляризираната икономическа традиция онези елементи и принципи (правила), които могат да изградят и организират икономическата конструкцията на данъците, за да бъде постигнат баланс между справедливост и ефективност на облагането. Така теорията се явява обективен „арбитър“ между разнопосочните частни интереси и истински „защитник“ на публичния интерес.