Map Unavailable

Дата/час
01/03/2021
14:30 - 15:30

Място
Facebook Live
Facebook
Sofia

Категория


Представяне на „Интегрирано управление в туристическите комплекси“ от Теодора Ризова

Център за книгата отправя покана за участие в онлайн представянето на „Интегрирано управление в туристическите комплекси“ от Теодора Ризова в Zoom и Facebook Live.

Модератор на събитието е доц. д-р Ангел Георгиев с дискутанти проф. д-р Николина Попова и доц. д-р Минчо Полименов.

Монографията „Интегрирано управление в туристическите комплекси“  e  научно издание, което  третира изключително актуална тема за управлението на съвременния туризъм в туристическите комплекси в България – териториално- туристически структури на регионално ниво.  Туристическите комплекси  изпълняват ролята на опорни точки за постигане на устойчивост на туризма в регионален и национален план. Системният им характер, отличаващ се с наличието на определен тип  прави и обратни връзки между подсистемите  им придава характеристики на устойчивост, способност за еволюция, самоорганизация и „надеждност“.

Монографичният труд е оригинален научен принос с теоретико-методологически характер като в дълбочина е систематизираният концептуален модел за изследване на ефективността на управлението в туристическите комплекси. Представеният интегриран  модел на управление на туристическите комплекси създава  условия и възможност за развитието на регионалната икономика.

Връзка към събитието: Zoom . Meeting ID: 862 9310 8772, Passcode: 865588
Facebook Live