Loading Map....

Дата/час
15/10/2018
16:00 - 17:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Книга сущая в устах. Фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар“

Мащабното изследване на проф. Бадаланова-Гелър, публикувано от Руския фонд за съдействие на образованите и науката през 2017 г., е посветено на фолклорните образи на Библията. Монографията представя устни текстове, издирени сред таврийските и бесарабските българи, както и текстове от архива на БАН, събирани назад в годините от изтъкнати изследователи на българския фолклор, в които сюжетите на юдео-християнските книги се срещат и взаимодействат с локалните етнокултурни традиции.

Флорентина Бадаланова-Гелър е професор в Свободния университет (Freie Universität) и член на екипа на Центъра за научни изследвания „Topoi Excellence Cluster“ в Берлин. Ръководител е на отдел „Славянски бази данни“ в „Anthropological Index Online“ на Кралския антропологически институт (The Royal Anthropological Institute), Лондон. Почетен научен сътрудник е на University College в Лондон.

Проф. Бадаланова-Гелър е филолог, антрополог, културен теоретик, теолог, както и известен фолклорист и изследовател на фолклорните версии на Писанието (Библията и Корана). Нейните научноизследователски интереси се фокусират върху паметниците на средновековната славянска и балканска литература и иконография.