Loading Map....

Дата/час
18/04/2016
19:30 - 21:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Театрална зала „Алма Алтер“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне на книгата „Човекът-актьор  в Театъра на Йежи Гротовски”на Петя Йосифова

Публикацията представя проф. д.н.Камелия Николова, ръководител на катедра театрознание в НАТФИЗ

Книгата „Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски“ живо дискутира революционното новаторство на Йежи Гротовски в необходимите контексти – социален, политически, религиозен.

Д-р Петя Йосифова– хореограф, специалист в областта на съвременния танц, зам.-директор на Театър-лаборатория „Алма алтер“. Завършила е Софийския университет и Европейската танцова академия danceWEB във Виена. През 2015 г. защитава докторат „Драмата и драматизацията в театъра на Йежи Гротовски” в СУ „Св.Климент Охридски“.

Йежи Гротовски (1933-1999) – театрален режисьор, практик и теоретик на културата, педагог, автор на актьорски метод и един от най-големите театрални реформатори на ХХ век.

Гротовски се съсредоточава върху работата с актьора, формулира идеята за „тотален акт“, превръща театъра в лаборатория на актьорския метод. През 1965 публикува един от най-важните театрални манифести на XX век – Kъм бедния театър. Oтхвърляйки в театъра това, което не е необходимо за неговото съществуване, Гротовски оставя в него актьора и зрителя. По този начин стига до идеята за бедния театър, интегрална цялост, в която всичко се концентрира върху актьора.

Teaтърът на Гротовски е експериментална сцена, изследваща взаимоотношенията между сцената и публиката, която трябва да бъде активен участник в представлението.

Успоредно с експериментите, свързани с пространствени решения в театъра, Гротовски развива идеята за „тоталния акт” – такъв вид творчески процес, в който оголения актьор, черпейки от митове и архетипове, обединява общото и индивидуалното. Aктьорът в тоталния акт се оголва и стига до най-дълбоките пластове на психиката. Този феномен получава най-пълна реализация по време на съвместната работа на Гротовски с Ришард Чешлак в спектакъла „Непоколебимият княз“ (1965) и с цялата трупа в „Apocalypsis cum figuris” (1968/69). „Apocalypsis….” е смятан за най-цялостно реализиране на идеята за бедния театър.

 Театър-лаборатория „Aлма алтер”, Софийски университет