Loading Map....

Дата/час
13/12/2015
18:00 - 19:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Представяне на книгата „Съкровен свят. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България” на Лиляна Ковачева

Представяне на книгата „Съкровен свят. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България” на Лиляна Ковачева.

Книгата е резултат от специализирано етноложко изследване на семейната и календарната обредност на ромите от Средна Западна България и в същото време – личен разказ на човек от ромската общност в този регион. Какви са функциите на семейството за съхранение и предаване на характерната за ромите етнокултура? Какви са етнодемографските характеристики на ромите, живеещи в Средна Западна България? Каква е динамиката на промените в обичайно-обредната и празнична система при различните групи в изследвания регион? Изследването дава отговор на тези и още много интересни въпроси.
Представя издателство „Просвета”

Сцена, ет. 3