Loading Map....

Дата/час
14/03/2023
14:30 - 15:30

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Представяне на монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ от Иво Ив. Велинов

Център за книгата и департамент „Икономика“ представят монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ с автор Иво Ив. Велинов в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с модератор доц. д-р Ренета Димитрова и дискутант доц. д-р Теодора Ризова.

За книгата:

Доц. д-р Теодора Филипова, СА „Д. А. Ценов“, Свищов: Авторът демонстрира философски способности за осъществяване на критико-конструктивен анализ на проученото в различни области на науката. Настоящата книга е с подчертан интердисциплинарен характер по съдържание и тематика. Вниманието е концентрирано върху семиотичното познание и релацията между знаците в културологията и развитието на туризма.

Проф. д-р Стоян Маринов, Икономически университет – Варна: Книгата има за обект на изследване семиотика на туризма. Разработеният и предложен анализ е иновативен подход за осмисляне и развитие на туристическите дестинации, съвременните видове туризъм, оценяване и измерване на въздействието на макро- и микросредата в туризма.

Доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Задълбочен и обхващащ реториките на туризма анализ. В днешно време културата, икономиката и духовността са трите компонента, които постоянно се измерват от международни компании в областта на интегрираните маркетингови комуникации, центрирани в творчески и бизнес план към изграждането на устойчив туристически брандинг.

 

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.