Loading Map....

Дата/час
08/06/2017
18:00 - 19:00

Място
Софийски университет, Първа заседателна зала
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне на новия брой на сп. "Филологически форум"

Представяне на балканистичния брой: „Балканският човек: времена и пътища“ –
https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-4/ .

Списанието има нов формат и обновен екип, който ще бъде представен на събитието.

За броя говори проф. д-р Амелия Личева