Loading Map....

Дата/час
01/12/2022
18:30 - 20:00

Място
Съюз на архитектите
Кракра 11
София

Категория


Представяне на "Оловна тишина. Историята на един разстрел" - документален роман за Никола Вапцаров
Издателство „Жанет 45“ и Ивайла Александрова
п р е д с т а в я т
„Оловна тишина. Историята на един разстрел“ ~ документален роман за Никола Вапцаров
С думи за книгата: Младен Влашки
„Ивайла Александрова не громи идоли и не сваля ореоли. Оценките, доколкото ги  има, не идват от нея. Тя не произнася присъди, нито контраприсъди   – оставила ги е на другите, на  нас. Най-голямото и важно постижение на тази книга е, че от дълбината на морето от факти – факти, които не спираха да изскачат до края по един почти свръхестествен начин, сякаш чакали осемдесет и повече години точно този момент – в крайна сметка действително се е надигнала истината, и то не само тази за конкретния случай, а понятието за истина изобщо – такова, каквото най-много ни плаши. Този разказ не ни казва нищо, което не знаем за човешката природа и за което не можем да се досетим – и в това е целият му ужас. В него Вапцаров не е нито монумент, нито случайна жертва. Той е човек, направил своя съзнателен избор и понесъл възможно най-тежките последствия от него. Трудно ми е да преценя за кого повече е тази книга – за живите или за мъртвите. Защото всяка смърт отнема от онези, които остават след нея, много повече от изгубения близък човек. Адските кръгове са много повече и се простират далеч преди и след, достигайки чак до днешното.“ ~  Елена Алексиева

                                                                                                                               

  *     *     *
„Това изследване е безпощадно спрямо всякакви манипулации относно Вапцаров, неговия архив в паметта на българите и неговото творчество. Изпълнено е с научна точност, с много прозорливост в търсенето – изворовият материал е безспорен и в голяма част непознат – без идеологизации или субективизации. Издаването му е просто дълг към българското себепознание.“ ~  Младен Влашки