Loading Map....

Дата/час
20/05/2015
18:00 - 19:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Представяне на „Орел срещу орлица“ - втората книга от историческата поредица „Светослав Тертер“ на Павел Павлов

Представяне на „Орел срещу орлица“ – втората книга от историческата поредица „ Светослав Тертер“ на Павел Павлов

Убедително е обрисувана епохата, в която героите действат – време на тревожна заплаха и на оплетени политически ходове, издребнели интереси, засилваща се роля на болярството с присъщия му сепаратизъм, резултат от процъфтяването на феодализма. (…) Безкрайно заплетените ходове, безбройните страни, вмесени в конфликта, внезапностите и съвпаденията, характерни за онази действителност, наистина натрапват необходимостта от едно приключенско третиране на събитията. Това, което прави романа на Павел Павлов нов, съвременен по светоусещане, приемлив за днешния млад читател, е насмешливата дистанция, хуморът, липсата на патетика и неубедителни тиради. Смятам убедено, че такова отношение към миналото, е възпитателно, защото то най-ярко подчертава тезиса, че нашето време е по – добро от всички отминали времена.“
Вера Мутафчиева

 
Представя: изд. „Изкуства“
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК