Map Unavailable

Дата/час
25/09/2019
18:30 - 20:00

Място
Китайския културен център – София
ул. "Г. С. Раковски" 77
София

Категория


Представяне на „Сън в алени покои“ от Цао Сюецин

На 25 септември 2019 г. от 18:30 ч. в Китайския културен център в гр. София (ул. „Г. С.
Раковски“ 77) ще бъде представен за пръв път цялостният превод на романа „Сън в алени
покои“ от Цао Сюецин (1715–1764).
Българският превод на най-великия китайски роман е издаден от „Изток–Запад“ в прекрасен
четиритомник, като всеки том съдържа по 30 глави от романа, или малко повече от 600
страници в том. Преведен е от 2012 до 2019 г. от Петко Т. Хинов, който през 2015 г. получава
за неговия първи том годишната награда на министерство на културата „Христо Г. Данов“, а
през 2017 г. е отличен, заедно с г-н Любен Козарев – директор на издателство „Изток–Запад“,
от Администрация по масово осведомяване и книгоиздаване на Китайската народна
република с Наградата за особен принос към китайската книга (中華圖書特殊貢獻獎, China
Book Award for Special Contributions).

В началото на представянето г-н Л. Козарев ще сподели свои мисли и чувства за книгата и
нейното раждане в „Изток–Запад“ в продължение на четири години (2015–2019). След него
преводачът Петко Хинов ще запознае читателите със „Сън в алени покои“ – историята на
книгата, нейните особености, значимост и непресъхващо влияние от 18 век досега в
китайската литература и култура; г-н Хинов ще сподели и историята на българския превод на
романа – личните си преживявания и опит, особеностите и трудностите по пътя му към
българските читатели. След това, в няколко кадъра, ще бъде представен и 50-серийният
телевизионен филм „Сън в алени покои“, направен в 2010 г. от Лиу Шао-хун, отличаващ се с
внушителна изобразителна точност и строго придържане към наратива на Цао Сюецин. Г-н
Хинов се надява да преведе и този филм, за да могат българските читатели и зрители да
вкусят в пълнота великолепните традиции на „аленознанието“ (науката за „Сън в алени
покои“) в Китай и да усетят живия и до днес в китайската култура велик средновековен
роман.
След представянето гостите ще имат възможност да общуват с издателя и преводача, да
зададат своите въпроси и да изразят впечатления.

Написването на „Сън в алени покои“ е отнело повече от десетилетие на Цао Сюецин. По обем произведението е приблизително два пъти по-голямо от „Война и мир“ на Л. Н. Толстой; по значимост го определят за „Роман на хилядолетието“. Още преди да бъде довършена, книгата става любима на всички и нейните преписи се търсят и разпространяват из цял Китай.

„Сън в алени покои“ е титаничен опит да се съберат песъчинките на величествената китайска култура, която вятърът на времето отнася в невъзвратимото минало. Всяка национална литература би трябвало да има такъв „Сън“, такъв величествен опит да събере всичко от себе си в едно-единствено произведение.

„Сън в алени покои“ е роман, но и същинска енциклопедия: в него е изобразен с тънки подробности животът на китайското общество от ХVІІІ век – от висшето общество до нисшите класи, от императора до просяка. В книгата са вплетени знания от областта на архитектурата, изкуствата, митологията, религията, социално-правните отношения, държавната администрация, музиката и театъра, поезията и калиграфията – и дори традиционното кулинарно изкуство и медицина на Китай.