Loading Map....

Дата/час
25/05/2017
19:00 - 20:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Пролетен базар на книгата 2017: Среща с автограф с Константин Трендафилов

„Заживях с опитите за свобода и любов на двамата мъже, обитатели на високото и на
ниското небе на България. Красива социална геометрия. Стъпалата ставаха все повече
и водеха все по-надолу в мазето на двама убийци, на които Константин е дал перфект-
ни алибита на реално съществуващи убийства, с които да прикрият истинските прес-
тъпления, които са извършили. Константин описва още няколко вида любов, нужни за
целостта на човека, стигайки до най-висшата любов – към Бог и вечния копнеж за мир в
душата.” – Рене Карабаш

 
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327