Map Unavailable

Дата/час
05/12/2022
17:30 - 19:00

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Разговор на тема „100 години по-късно в Пустата земя: 1922, годината на модернизмите“

Разговор на тема „100 години по-късно в Пустата земя: 1922, годината на модернизмите“

На 5. декември 2022 г. от 17.30 ч. в книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще се проведе разговор на тема „100 години по-късно в Пустата земя: 1922, годината на модернизмите“

Събитието е с дискутанти доц. д-р Биляна Курташева, гл. ас. д-р Ангел Игов, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел, д.н., д-р Мария П. Василева и д-р Мария Димитрова.

1922 година е ключова за западноевропейския модернизъм. През тази година са публикувани романът „Одисей“ на Джеймс Джойс и поемата на Томас Елиът „Пустата земя“. Разговорът ще се спре предимно върху „Пустата земя“.

Обект на коментар ще бъде контекста на нейното публикуване, смисълът на произведението и неговата актуалност, както и българските му преводи и влиянието му върху българската литература.