Map Unavailable

Дата/час
20/03/2023
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Разговор за научния сборник „Персоналистът: Михаил Неделчев“

В книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще се проведе представяне научния сборник „Персоналистът: Михаил Неделчев“.

Събитието е с водещ проф. Пламен Дойнов, д.н. За книгата ще говори проф. Георги Каприев, д.н. (СУ „Св. Климент Охридски“).

Научният сборник „Персоналистът: Михаил Неделчев“ (съставител: проф. Пламен Дойнов, д.н.) е книга осма от библиотека „Присъствие“, поредица на департамент „Нова българистика“ на НБУ. Той включва текстове, представени на юбилейната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев, както и широк кръг от текстове, дискутиращи идеите изследователя.

Сборникът обсъжда не само приносите на проф. Неделчев към мисленето за литературата, но и културния и политически контекст, в който те се осъществяват.