Loading Map....

Дата/час
10/03/2016
18:00 - 20:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Англицистика и американистика“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Семинар на π за литература и философия

В една седмица, две събития: Първо гостуване на Семинара за хуманитаристи (Семинар+) в понеделник, а в четвъртък започва следната поредица:

Семинар на π за литература и философия
136 аудитория: Какво се случва днес?

Димитър Божков, Камелия Спасова, ВБВ, Огнян Касабов, Мария Калинова, Юнуз М. Юнуз

Семинарът на π е отворена платформа за съвместни действия в областта на литературата и философията. Инициативата е породена от желанието да се осмисли съвременното им състояние, както и тяхното вероятно бъдеще. Размишленията върху заобикалящия ни контекст с неговите движения и контра-движения са винаги необходими.