Map Unavailable

Дата/час
16/04/2021
10:00 - 11:00

Място
Facebook Live
Facebook
Sofia

Категория


Текстове и изображения от архива на проф. Любен Прашков

По повод Световния ден на културното наследство и професионалния празник на реставраторите Университетският архив на Нов български университет представя аудиовизуална презентация „Текстове и изображения от архива на проф. Любен Прашков“  във фейсбук страница „Център за книгата на НБУ“

Представянето на материали от архива на проф. Любен Прашков предхожда поредица от събития, предвидени за 2021 г., когато се навършват 90 години от неговото рождение.

Професор Любен Прашков (1931–2007) е един от най-изявените български реставратори. Определян е като основоположник на съвременната българска научна консервация (реставрация) на паметниците на културата.

Част от архива на проф. Любен Прашков е дарен от съпругата му проф. Венета Иванова и Кирил Прашков – негов син – на Нов български университет през 2007 г.