Loading Map....

Дата/час
28/06/2014 - 02/07/2014
Цял ден

Място
Столична библиотека
пл. "Славейков" 4
София

Категория


Трети международен форум на тема: „Руският език и руската култура – основа за взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество”
От 28 юни до 2 юли 2014 г. в гр. София ще се проведе Третият международен форум на тема: „Руският език и руската култура – основа за взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество” с финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир“ и Общински културен институт (ОКИ) „Столична библиотека”.

Организатор на Форума е  Руският център на ОКИ „Столична библиотека”.


Във форума ще участват над 200 специалисти – директори на детски градини и училища, учители и методисти, експерти, преподаватели във висши учебни заведения, БАН, представители на органи за управление на образованието, и международни неправителствени организации – Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), Международното педагогическо общество в подкрепа на обучението по руски език (МПО) и др. За втора поредна година във форума ще работи направление за библиотечни специалисти и представители на партньорски организации, общо участници от 51 учебни заведения, музеи, библиотеки, издателства, културни институти, общини, обществени организации от 12 страни.

В програмата на Форума е предвидено провеждането на  кръгла маса, конференция, два методически семинара, среща на членове на Мрежата на българските учебни заведения – бази за обучението по руски език, работни заседания на Координационния съвет на МПО и на Международната асоциация VIALIGHT.

Форумът се провежда със съдействието на:

·        Министерството на образованието и науката на Република България;

·        Посолството на Руската федерация в Република България;

·        Столична община;

·        Руския културно-информационен център в София;

·        Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ);

·        Международното педагогическо общество в подкрепа на обучението по руски език (МПО);

·        Националната мрежа от българските учебни заведения – бази за обучението по руски език;

·        Дружеството на русистите в България.

 

До настоящия момент са потвърдили участието си във Форума ръководителите и представителите на всички стратегически важни организации от българска и от руска страна, които имат отношение към обучението по руски език и култура.

 
Мариета Георгиева
Тел. 0888 087 147