Loading Map....

Дата/час
30/11/2020
18:30 - 19:30

Място
online
deltichko
София

Категория


Уебинар: За многоезичните деца с разбиране
Знаете ли, че хиляди ученици в България започват училище без да знаят български език?
В допълнение към това в страната няма специализирана методика как да се се преподава на ученици с различен майчин език в начална степен.
И всеки учител сам търси ресурси и начини да се справя с това предизвикателство.
Вече близо година “Заедно в час” и сдружение EducArt работят по проект за решаването на този проблем и създаването на адекватни и полезни учебни материали, методика и подкрепящи ресурси.
Напредъкът по проекта вече е факт!
Създадохме диагностичен езиков инструмент, който помага на учителите да определят нуждите на учениците, свързани с усвояването на езика, вече развитите способности и полетата за подкрепа. Диагностиката е основата и за създаването на всички учебни материали и обучителни ресурси, които могат да се ползват директно в класната стая.
Знаем, че темата за децата с различен майчин език не е сред най-актуалните в момента, но именно тези деца в настоящата ситуация са изключително уязвими и имат най-силна нужда от подкрепа.
За да ви разкажем повече за работата с тези ученици, но също и за приложението на нашия проект, ви каним на настоящото събитие.
В него ще научите повече:
– Какво означава да преподаваш на ученици, които не знаят български?
– Какви са особеностите на многоезични деца и тяхното развитие?
– Как майчиният език помага на тези деца да научават и другия език?
– Как създадените материали и методика ще могат да се ползват и от български училища и семейства в чужбина?
– Как вашата подкрепа ще подкрепи достъпа до качествено образование на хиляди български ученици?
––––––
За кого е подходящ уебинара:
– Учители, които работят с многоезични деца (билингви) в България;
– Учители от български училища в чужбина;
– Родители на българи в чужбина, чиито деца растат в многоезична среда;
– Всички, които се интересуват от темата как да подкрепят учениците с езикови дефицити и нужда от подкрепа;
– Дарителите в публичната дарителска кампания за проекта;
– Представители на организации, които работят с многоезични деца (вкл. бежанци и мигранти)
Повече за проекта прочетете тук
Включване в събитието тук