Map Unavailable

Дата/час
23/06/2020
14:30 - 15:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


Видео интервю за книгата „България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923-1944 г.)“

Видео интервю за новото издание на Нов български университет „България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923-1944г.)“ от гл. ас. д-р Димитър Гюдуров във фейсбук страница Център за книгата. Разговорът води доц. д-р Йордан Ефтимов. Събитието е част от Виртуална програма на Център за книгата през месец юни.

Кемалистката пропаганда в България през междувоенния период, и по-специално тази част, която се  отнася до изселването на турското население от страната през 30-те години на миналия век, продължава да бъде недостатъчно позната в своята същина. Въпреки множеството текстове в българската историография, посветени на периода, за тези събития се говори бегло и в съвсем обобщен вид. Изселническият процес е първият от началото на самостоятелното съществуване на Българската държава, планиран и контролиран политически от България и Турция, при това на основата на двустранен договор. Сложните и неразрешени проблеми в дипломатическите отношения между София и Анкара се оказват и най-важната причина за емигрирането на българските турци в този период.

Гл. ас. д-р Димитър Гюдуров преподава нова и най-нова история на България в Нов български университет. Изследователските му интереси са в областта на националните, етническите и малцинствените политики в България и Югоизточна Европа.

Изданието може да се закупи с 15% отстъпка при избиране на наложен платеж за начин на плащане в електронната книжарница (https://bookshop.nbu.bg/bg/books/view/bylgariq-mjusjulmanskoto-malcinstvo-i-turskata-propaganda-1923-1944) на Нов български университет