Map Unavailable

Дата/час
26/06/2020
14:30 - 15:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


Видео интервю за книгата „Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)“

Видео интервю за новото издание на Нов български университет „Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)“ от Огняна Георгиева-Тенева във фейсбук страница Център за книгата.

Разговорът води доц. д-р Йордан Ефтимов. Събитието е част от Виртуална програма на Център за книгата през месец юни.

Книгата е първото обхватно изследване на възможността чрез литературното образование да се постигнат граждански компетентности. Тя представя теоретичен и практически опит за формиране на знания, умения и ценности в полето на гражданствеността. Главен предмет на вниманието са критическото мислене, разбиращото четене, самостоятелното интерпретиране на художествен текст, аргументативното писане и говорене, работата в екип при изпълнение на литературен проект с гражданско съдържание. Поставен е акцент върху активните методи на обучение и принципа за образователно взаимодействие, осмисляно като корелат на гражданското взаимодействие в извънучилищната социална действителност. С грижа за преживяване на пълноценно естетическо удоволствие е предложен специален модул за изучаване на литературни произведения с граждански послания.

Огняна Георгиева-Тенева е доктор по филология и доцент по методика на обучението по литература в Нов български университет. Работила е като учителка и е била редактор на сп. „Български език и литература“. Изследванията ù са в полето на методиката на литературното образование, съвременната българска литература и детската литература.

Изданието може да се закупи с 15% отстъпка при избиране на наложен платеж за начин на плащане в електронната книжарница (https://bookshop.nbu.bg/bg/books/view/literaturnoto-obrazovanie-v-grazhdanska-perspektiva-viii-xii-klas) на Нов български университет.