Map Unavailable

Дата/час
15/06/2020
14:30 - 15:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


Видео разговор за книгата „Съвременни тенденции в обучението и изкуството от стъкло в Европа“

Видео разговор за „Съвременни тенденции в обучението и изкуството от стъкло в Европа“ между автора доц. д-р Константин Вълчев и гл. ас. д-р Владимир Димитров във фейсбук страницата на Център за книгата.

Новото издание на Нов български университет е организирано в пет глави: „(Ал)химията на стъклото“, „Стъклото в архитектурата“, „Кратка история на развитието на стъклото в някои европейски центрове“, „Изкуството от стъкло в Европа: автори, похвати, шедьоври“ и „Творби на Константин Вълчев“.

Стъклото е ценна природна суровина, която има огромно бъдеще по отношение на реализацията и развитието на архитектурата и дизайна и най-вече тя има своето място в съвременния индустриален процес в световен мащаб. Това вече е ясно за развитите световни икономики и неслучайно те обръщат сериозно внимание на този материал. А развитието на изкуството от стъкло и стъкларската индустрия са неразривно свързани и взаимно се допълват. Действително е важно това да бъде разбрано в България, защото то има отношение и към екологията, и към темата за рационалното използване на природните ресурси в страната ни.  

                                                                                              Доц. д-р Константин Вълчев

Книгата може да се закупи с 15% отстъпка при избиране на наложен платеж за начин на плащане в Електронната книжарница (https://bookshop.nbu.bg/bg/books/view/syvremenni-tendencii-v-obuchenieto-i-izkustvoto-ot-styklo-v-evropa) на Нов български университет.

Събитието е част от Виртуална програма на Център за книгата през месец юни.