Map Unavailable

Дата/час
17/11/2020
13:30 - 14:30

Място
online
YouTube
YouTube

Категория


Виртуално представяне на „Управление на работодателската марка през XXI век: възможности и ограничения“

Център за книгата представя „Управление на работодателската марка през XXI век: възможности и ограничения“с автор гл. ас. д-р Мария Иванова от книжарницата на корпус I в Нов български университет. С медийната подкрепа на „Аз чета“.

Модератор на събитието е доц. д-р Соня Алексиева, а дискутанти са доц. д-р Ангел Георгиев и Юлиан Узунов.

В настоящата монография  са представени класическите виждания за същността на работодателската марка, еволюцията на идеите за успешна разработка на работодателската марка и съвременните тенденции на пазара на труда, където марката на работодателя е само един от факторите за решаване на кадровите проблеми. Специално внимание е отделено на ограниченията на възможностите на работодателската марка и границите на нейната ефективност. Разглеждат се редица нови явления на пазара на труда и нови фактори на влияние в резултат на свободното уеб пространство.

Събитието ще бъде проведено виртуално във фейсбук страница Център за книгата и Zoom.

Meeting ID: 820 0698 8804

Passcode: 565430