Map Unavailable

Дата/час
14/05/2021
10:00 - 11:00

Място
Facebook Live
Facebook
Sofia

Категория


За конструкциите – 110 години от рождението на проф. Хаския Нисимов

Университетският архив на Нов български университет представя аудио-визуална презентация „За конструкциите – 110 години от рождението на проф. Хаския Нисимов“  във фейсбук страницата Център за книгата.

Проф. д.т.н. инж. Хаския Нисимов (1911–1995) е един от изявените строителни инженери в България от средата и втората половина на ХХ век. Изготвил е конструктивните проекти за бетонните или стоманобетонните конструкции на десетки сгради – обекти от национално значение в столицата и извън нея, автор на научни трудове, изобретения и рационализации, дали посока на развитието на теорията за стоманобетона, той създава и школа за квалификация и преквалификация на инженерите-конструктори от цялата страна.

Материалите в презентацията са част от архива на проф. Хаския Нисимов, който е дарен на  НБУ от неговата дъщеря Долорес Лазарова Хаския, и се съхранява в Университетския архив на Нов български университет. Музиката е на проф. Симо Лазаров.