Дата/час Събитие
24/04/2024
09:00 - 10:30
Читатели четат поезия с ученици на ПГТ, Владимирово
Професионална гимназия по транспорт „Владимир П. Минчев“, Владимирово
24/04/2024
16:30 - 18:00
Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Пнин“ от Владимир Набоков
Център за книгата на НБУ, София