Loading Map....

Дата/час
03/11/2021
17:00 - 18:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на учебно издание „Здравейте! Учебник по български език за чужденци, С1-С1+“

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ канят на представяне на „Здравейте! Учебник по български език за чужденци, С1-С1+“ с автори  Галина Куртева и Дейвид Кируан в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Модератор на събитието е проф. Мони Алмалех, д.н. с дискутант доц. д-р Морис Фадел.

„Здравейте! Учебник по български език за чужденци: С1–С1+“ е третата и последна част от проекта на Нов български университет за цялостен курс по български език за чужденци. Учебникът обхваща ниво С1 и ниво С1+ и е предназначен за учещи се – за студенти, курсисти и за всички, които вече са покрили предишните нива.

Методиката на учебния комплект „Здравейте“ предполага работа с преподавател, но на това ниво е възможно и самостоятелно изучаване. Целта на авторите е студентите да придобият високопрофесионални езикови умения при слушане, четене, говорене и писане. Учебните раздели следват прогресията на комуникативната компетентност на съвременния български език. Граматиката е по-слабо застъпена и присъства повече имплицитно, отколкото чрез подробни граматични обяснения. Акцентът е поставен изцяло върху работата за разширяване и обогатяване на лексиката и фразеологията на студентите, на стилистичните и синтактични особености на езика, за постигане на по-висока комуникативна компетентност.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

С медийната подкрепа на Аз чета