fb
БлоговеМнения

АБК: Изказването на Клисарова за учебниците е в разрез с принципите на пазарната икономика

2 мин.

Становище на Асоциация „Българска книга“ относно изказване на министъра на образованието и науката Анелия Клисарова по повод предложените от нея промени в Закона за народната просвета

На 2.06.2014 г., в рамките на патронния празник на училище „Христо Ботев” – гр. Ивайловград, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова изрази мнение, че до завършване на основно образование трябва да се учи по един учебник за всеки предмет, а не както досега – да се избира между три. В допълнение беше изказано предложението учебниците да бъдат отпечатвани в печатницата на МОН и да се пишат от авторски колективи, в които участват предимно учители от различни училища.

Заставаме твърдо зад убеждението, че качеството на образованието в България изисква комплекс от мерки, с които държавата трябва да се ангажира. Едновременно с това не сме в състояние да прикрием удивлението си от изявлението на г-жа Клисарова. От една страна, то е в пълен разрез с условията на пазарна икономика, в които живеем. От друга – няма как да си затворим очите за обществено известени факти и статистики, а именно:

  • Наложените европейски практики за избор и разпространение на учебници сочат, че образованието е най-успешно там, където няма ограничение на броя учебници по предмет.
  • Цените на одобрените учебници и учебни помагала се определят в условията на конкуренция на пазара. Конкуренцията от своя страна е генератор на ниски цени и стимулатор на добро качество.
  • На трето, но не и на последно място – всяко дете носи индивидуален личностен потенциал и съвременното образование е насочено към осигуряване на успех за всеки отделен ученик. Цел, която може да бъде обезпечена единствено с многообразие на методическите похвати и педагогически техники.

 

Като единственото в България сдружение с нестопанска цел, обединяващо книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които оформят облика на книжния сектор в страната ни, призоваваме Министерство на образованието за спешна среща на най-високо ниво, на която да бъдат обсъдени системата за осигуряване на учебници, ролята на издателския процес и перспективите за развитие на учебната литература в светлината на европейските идеи.

В петък, 6 юни, от 11 ч. на сцената на културната програма на Базара на книгата в НДК Асоциация „Българска книга“ организира  пресконференция на тема „Образованието е най-успешно, когато няма ограничения в избора на учебници”, по време на която ще обсъди изказването на министър Клисарова и добрите практики на европейското образование

[ + ]