fb

Книжарници "Хермес" препоръчват, виж какво!

@-книгиЕ-книги

Дигитализацията реформира производството и разпространението на книги в целия свят

3 мин.

Жаклин ВагенщайнАвтор: Жаклин Вагенщайн

Книгоиздаването е модерно, печелившо и неизменна част от технологичната и дигиталната революция на 21-ви век. В световен мащаб то е най-мащабната от индустриите, които произвеждат медийно и развлекателно съдържание – по-голяма от далеч по-лъскавите филмова и музикална индустрии, а книгите и четенето са ключ към обучението и развлечението за стотици милиони хора от всички континенти.

Глобалната индустрия преживя положителен ръст през последните пет години и се очаква да достигне 271 млрд. евро през 2017 година. Нараства делът на развиващите се икономики, в които пазарът на книги и издателската дейност през последните две десетилетия се разширява. Европейският съюз държи около 40% от пазарния дял. С продажби от над 36.3 млрд. евро, книжният пазар има голям принос за европейската творческа икономика и представлява пети най-голям пазар, изпреварвайки филмовата индустрия и сценичните изкуства. В този бизнес са ангажирани 650 хил. души в Европа и около 150 хиляди автори. Още по-динамично развитие и пазарен растеж се очаква да бъдат постигнати със стремително растящия процес на технологични иновации.

Пазарният дял на електронните книги в САЩ достигна 30% през 2014 година. В ЕС той е бил 3% през 2013 г. (63% от растежа в сравнение с 2012 г.) и се очаква да достигне 21% през 2017 г. В Северна Америка продажбите на печатни книги намаляват, за сметка на нарастващи печалби в сферата на електронните книги. От бизнеса с електронни книги извличат максимум полза петте големи играчи (Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan и Simon & Schuster), както и техните глобални конкуренти като Amazon, Apple, а вече и Google, макар и в по-малка степен. Каналите за дистрибуция на книги, както и на други продукти на културата, стават все по-дигитализирани и това личи от нарастващата популярност на четенето през таблети и електронни четци.

Дигитализацията вече оказва значително въздействие върху книгоиздаването, задействайки реорганизация на производството и книгоразпространението. Дигиталната ера води до преструктуриране на книжния сектор в отговор на океана от информация и използването на множество платформи, свързани с интерактивни и адаптивни форми на доставка на съдържание.

Иновациите в книгоиздаването се очаква да решат и следните въпроси:

Достигане до нови читатели.

Фокусиране към съдържанието на книгата, а не към предмета книга и съответно измислянето на разнообразни, атрактивни форми за доставяне на това съдържание.

Проектиране на радикална оптимизация на издателския процес по отношение на технологията, методологията и организацията.

Удовлетворяване на потребителското търсене за бързо, лесно и евтино, та дори безплатно, съдържание.

Изграждане на взаимодействие между културните индустрии и информационните и комуникационни технологии предназначени за младото поколение.

Осигуряване на интегрирани издателско-технологични решения за целите на търговския процес и изграждане на гъвкава търговска инфраструктура.

Интегриране на информационните и комуникационните решения с издателските решения, които да направят книгите по-привлекателни за поколението на т.нар. digital natives (по-младото поколение, което е израстнало в дигитална среда и работи с различните устройства много по-лесно – б.ред).

Жаклин Вагенщайн е Директор Издателски стратегии в ИК Колибри. Доктор по хуманитарни науки на Иналко, Париж и НБУ, София. Водещ редактор на над 50 книги годишно в издателството, както и отговорник за отделите маркетинг, международни отношения и авторски права.

Повече за това как се развива книгоиздаването като иновативен бизнес, кои са последните новости в бранша в световен мащаб и какво се случва в България от гледна точка на технологични, бизнес иновации и цялостен напредък, можете да научите по време на лекцията на Жаклин на конференцията „Digital Biblio Technologies 2015“ на 14 май във Френския културен център в София.

Digital Biblio Technologies