fb
БългарияНовини

Започна конкурс за участие в Национална конференция за четенето 2019

2 мин.

Започва приемът на кандидатури за участие в тридневната Национална конференция за четенето, организирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Тя ще се проведе в периода 31 юли – 2 август 2019 г. във Велико Търново с тема „Четене и комуникация“. Крайният срок за кандидатстване е 17 юли.

Конкурсът на ЦРЧР е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си.

Кандидатите трябва да изпратят кратко представяне на своя идея, добри практики или познат случай, при който четенето, книгата или словото са изиграли ключова роля в общуването, в изграждането на основани на комуникацията дейности и общности.

Приемат се разработки в обем не по-голям от 2 стандартни страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището/институцията, в която кандидатът работи, възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата. Кандидатурите са индивидуални, а разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Национална конференция за четенето, на която ще се обсъжда как четенето изгражда и подкрепя общуването, комуникацията и уменията, с които тя е свързана. Темите, предвидени в програмата, включват:

  • Комуникация и четене в контекста на мобилността;
  • Четенето – вербална или невербална комуникация;
  • Четенето с разбиране – основа на грамотността;
  • Емоционално и социално израстване чрез четенето;
  • Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;
  • Комуникативни умения на съвременния учител;
  • Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език.

 

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 юли 2019г. на сайта на ЦРЧР.

Снимка: Pexels