fb

Сляпата котка Никс е наричана от собствениците си „богинята на нощта“.

1 мин.

Сляпата котка Никс е наричана от собствениците си „богинята на нощта“.

1 мин.

Източник: https://www.facebook.com/pg/nyxeyelesslibrarycat