fb
НовиниПо света

Домашните библиотеки носят дълготрайни ползи в живота, доказва ново изследване

2 мин.

Отдавна се знае, че домашните библиотеки оказват силно влияние върху академичните постижения на децата. Сега ново мащабно изследване, включващо данни от 31 държави, потвърждава и техните дълготрайни ползи във времето, научаваме от Pacific Standard. То доказва, че предимствата от израстването в дом, пълен с книги, могат да бъдат проследени чак до зрелостта.

Изследователският екип начело с Йоанна Сикора от Националния австралийски университет пише:

Достъпът до книги в юношеска възраст е ключова част от социалните практики, които култивират дълготрайни когнитивни способности.

Материалът, публикуван в научното списание Social Science Researchдопълва, че когато са подсилени от четенето, тези способности не само „улесняват придобиването на образователни и професионални облаги“, но и полагат основата за овладяването на доживотни рутинни дейности, подобряващи грамотността и логиката. 

Изследователите анализират данни от Програмата за международно измерване на способностите. Проучванията в нейните рамки са провеждат от 2011 до 2015 г. с участието на възрастни (между 25 и 65 години) от 31 националности, включително САЩ, Канада, Австралия, Германия, Франция, Синагапур и Турция.

Всички участници е трябвало да посочат колко книги е имало в дома им, когато са били на 16 години. Като ориентир им е зададено, че еднометрова лавица побира около 40 тома. Изборът им е варирал от „от 10 нгоре“ до „повече от 500“.

Грамотността е дефинирана като „умението да четеш ефективно, за да допринасяш към обществото и да постигаш личните си цели“. Участниците са попълвали тестове, измерващи способността им да възприемат и синтезират информация от кратки и по-сложни текстове.

Логическите тестове оценяват „способността за прилагане на математически концепции в ежедневието“, докато тези, свързани с компютърната грамотност, „измерват спосбността за използване на дигитални технологии с цел комуникация  с другите, както и за събиране, анализиране и синтезиране на информация“.

Резултатите предполагат, че именно томовете по рафтовете са оказали решаващо влияние.

Израстването в среда с домашна библиотека повишава способностите на възрастните в тези сфери отвъд ползите, произтичащи от родителското възпитание или собствените образователни и професионални постижения.

Не е изненадващо, че наличието на домашни библиотеки се отразява най-благотворно върху способността за четене и възприемане на текст. Изследователите докладват, че тяхното въздействие е изключително осезаемо навсякъде, където е било проведено проучването.

Снимка: Elle Decor