fb
Ревюта

Законна корупция?

1 мин.
lobbying

lobbyingВ щатите лобирането е абсолютно законен начин да се защитават интересите на клиентите. Това се прави от лицензирани професионалисти и на тази дейност отдавна не се гледа като на някакво негативно явление. В Европа обаче недоверието към лобирането и лобистките практики е все още голямо и доста често е повод за скандали.
Преди няколко години в България имаше амбиции корупцията да бъде намалена именно чрез узаконяване на лобистката дейност, но законопроектите така и не бяха приети.
Усилията в тази насока обаче продължават. Един вид, заинтересованите продължават да лобират за лобирането.
Сборникът „Лобиране и лобистки практики“ е плод на именно такава инициатива – обучителния семинар „Лобиране и лобистки практики“, проведен на 15-16 март 2007 год. от Института за икономическа политика. Вътре са поместени всички доклади на лекторите, няколко допълнителни материала, както и законопроектите за Закон за лобизма.
Препоръчително четиво за хора, които искат да се занимават с политика, връзки с обществеността, икономика и въобще всички, които смятат да трупат и в последствие да ползват своето влияние. Една професия, която определено ще се развива все повече у нас. Книжката все още може да се намери в офиса на ИИП, както и в електронен вариант тук.