fb
@-книгиЕ-книги

Microsoft, Yahoo и Amazon заедно срещу Google

1 мин.
Open Book Alliance

Microsoft, Yahoo и Amazon се присъединиха към коалицията на противниците на Google в опитите на гиганта да създаде електронна библиотека със сканирани книги. Open Book Alliance, която иска да оспори пред съда споразумение между Google, американската Гилдия на авторите и Асоциацията на американските издатели, което практически би отворило вратите на корпорацията към световно господство в издателския бизнес.

Търсачката е приела да подели постъпленията от реклами – 37 на сто за нея и 63 на сто за притежателите на права върху творбите. Според споразумението Google се съгласява да плати 125 милиона долара в замяна на отказ от съдебно преследване и публикуването на копия на милиони произведения онлайн.

Освен Microsoft, Yahoo и Amazon към коалицията са се присъединиха асоциации на библиотеки и защитници на авторските права. Според New York Times споразумението ще бъде оспорено по същество пред министерството на правосъдието, като аргументът е възпрепятстване на конкуренцията. Споразумението вече е в режим на изчакване на съдебното решение, а евентуални жалби могат да бъдат подавани до 4 септември.