fb
БиблиотекитеНовини

Столична библиотека търси библиотекар

1 мин.
Столична библиотека

Столична библиотека обявява конкурс за библиотекар със срок 31 август 2020 г. Изискванията към кандидатите са за:

  • завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“
  • умения за работа в екип
  • диалогичност и комуникативност при работа с различни възрастови категории потребители.

За предимство ще се смята стаж в библиотека, както и допълнителна квалификация в областта на хуманитарните и обществените науки. Желаещите да кандидатстват е необходимо да изпратят актуална автобиография в европейски формат на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека – пл. „Славейков“ 4. Кандидатите, които отговарят на условията, ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация може да се свържете със Столична библиотека на тел. 02 986 21.

Снимка: Facebook/Столична библиотека

[ + ]