fb
БългарияНовини

Финансират литературни проекти до 6 000 лв.

1 мин.

Финансова подкрепа до 6 000 лв. могат да получат творчески проекти в областта на литературата, обявиха от Министерството на културата. Право да кандидатстват в конкурсната сесия имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Общата сума за финансиране на проекти е 400 000 лева. Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6 000 лева.
Срок за изпълнение на проекта – 1 година от влизане в сила на договора.

Проектните предложения се оценяват съгласно критериите по чл. 11, ал. 2 от Правилата за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.

С  Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете тук.

Документите се подават, попълнени в два екземпляра на хартиен носител, в срок до 11 август, на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ №17.