fb
БългарияНовини

Представители на български и чужди организации за авторски права се събират на конференция в София

1 мин.

repro_konferenciaМеждународната федерация на организациите за репрографски* права IFRRO, в партньорство с „РЕПРО БГ“ и Асоциация „Българска книга“, организира на 26 май конференция на тема „Колективно управление на права – текстови и визуални произведения“. Ще бъдат изнесени доклади върху значението на творческия сектор като двигател на икономическото развитие, авторското право като основно човешко право и неговата роля за подкрепа и стимулиране на творчеството. Специално внимание ще бъде отделено на националните законови рамки и европейските норми, регулиращи отношенията, възникнали от авторското право и интелектуалната собственост.

В конференцията ще вземат участие представители на организациите за управление на репрографски права от Норвегия, Белгия, САЩ, Австрия, Русия, Хърватия, Ирландия, Полша, Словения, Азербайджан, Литва, Гърция и други.

От българска страна участие в конференцията са заявили и представители на няколко организации за колективно управление на права – „МУЗИКАУТОР“, „КОПИ БГ“ и „РЕПРО БГ“.

Конференцията ще се проведе на 26 май 2016 г. от 9 часа в Националния дворец на културата, зала 7, етаж  5. Работните езици са български и английски. Пълната програма на конференцията можете да изтеглите от сайта на Асоциация „Българска книга“.

*репрографски права – вторични авторски права в случаи, когато ползването е в обществен интерес за цели на образованието и информацията.