fb
БиблиотекитеНовини

Нов български университет дари научна литература на регионалните библиотеки

1 мин.

Дарение от научна литература получиха регионалните библиотеки в страната от Център за книгата на Нов български университет. Висшето учебно заведение, съвместно с Института за изследване на близкото минало (ИИБМ) към департамент „История“, изпрати общо 806 тома научна литература на 27-те регионални библиотеки, филиал „Студентски“ на Столична библиотека и библиотеката при читалище „Родина“ в Стара Загора.

Заглавията са от научно-изследователската и документална поредица „Минало несвършено“, издавана от ИИБМ през последните 15 години.

Изданията от поредицата са посветени на различни аспекти от най-новата история на България за периода 1944 – 1989 г. Тя включва изследвания на властовите структури на БКП, на дейността на Държавна сигурност, на икономиката. Проследяват се важни социални процеси като колективизацията в българската село, „Възродителния процес“ и политиките към етническите малцинства. Анализират се образованието, културата, синдикатите, дисидентските и интелектуалните движения, както и много други значими явления от времето на НРБ в литературата, науката и ежедневието на обикновените граждани. Важна част от поредицата е серията сборници „Това е моето минало“ (в четири тома), които съдържат уникални лични спомени, оригинални документи и други свидетелства от периода. Автори на изследванията са както утвърдени специалисти историци, литературоведи, социолози и икономисти, така и по-млади учени, които представят своите първи публикации.

В Център за книгата пристигнаха редица благодарствени писма, които са свидетелство за оценена подкрепа, допълниха инициаторите на благородната кауза.