fb
БиблиотекитеНовини

Проект подпомага цифровата икономика в България чрез развитие на обществените библиотеки

2 мин.

Oбществените библиотеки могат да се превърнат в достъпен център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от собствениците и заетите в малките и средни предприятия. Това стана ясно на проведената на 12 януари пресконференция на Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ). Представен беше проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от ФГББ, Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.

Проектът цели важна социална иновация, която да подобри състоянието на цифровата икономика на страната ни, към момента изоставаща в сравнение с развитите информационни общества. Той се изпълнява в тясно сътрудничество с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора и е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Краят на едногодишния проект е през октомври 2018 г.

Идеята е библиотеките да се превърнат в модерни пространства за равен достъп до информация и комуникация, учене през целия живот, съвместна работа и срещи, създаване на нови продукти, творчество и вдъхновение, изяви и събития. За да се постигне това, се предвижда изработване на учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, както и заемане на добри практики от Латвия. Концепцията включва и партньорства между заинтересованите страни в България – библиотеки, общини, бизнес, образователни институции и неправителствени организации.

Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на малките и средни предприятия от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. Обученията целят:

  • повишаване на цифровите знания и умения на заетите;
  • развитие на креативността и иновациите;
  • увеличаване на производителността на труда;
  • осигуряване на устойчива заетост;
  • развитие на малките и средни предприятия и повишаване на икономическия растеж.

 

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, обхващаща над 980 обществени библиотеки в цялата страна, и сред членовете на Съюз „Произведено в България“, който обединява над 492 индивидуални и 14 колективни членове – браншови организации, които отделно имат още 1000 членове.

Снимка: Фондация „Глобални библиотеки – България“